Cirkonija keramikas rezultāti un diskusija

Rezultāti un diskusija

Tika izvēlēti dažādi eksperimenti un raksturošanas metodes, lai mērķētu uz konkrētām materiāla īpašību interesēm.Pirmkārt, divu veidu materiālu karsēšana un turēšana dažādās temperatūrās var sniegt priekšstatu par galējībām un ļauj izprast šo materiālu iespējas. Pēc noārdīšanās eksperimentu veikšanas mēs meklējām vairākas raksturošanas metodes, lai noteiktu jebkādas izmaiņas materiālu sastāvā. un struktūra.

Nosakot senatnīgo paraugu kristāla struktūru un identificējot plaknes, no kurām izkliedējas augstas enerģijas krītošais starojums, mēs varam noteikt, kāda kristāla struktūra mums sākotnēji ir.Pēc tam mēs varam veikt mērījumus degradētiem paraugiem, lai identificētu jaunus fāzes veidojumus degradētajā paraugā.Ja materiāla struktūra un sastāvs mainīsies šajos noārdīšanās eksperimentos, mēs sagaidām, ka mūsu XRD analīzē redzēsim dažādus maksimumus.Tas sniegs mums labu priekšstatu par to, kādi oksīdi varētu veidoties degradētos paraugos, kas sākotnēji nav bijuši senatnīgajos paraugos.

SEM, metodi, kas izmanto elektronus, lai attēlotu paraugu virsmu, pēc tam var izmantot, lai pārbaudītu materiāla topogrāfiju ļoti augstā izšķirtspējā.Virsmas attēlveidošana var sniegt mums augstas izšķirtspējas ieskatu par to, cik degradēti ir paraugi, salīdzinot ar neskartiem paraugiem. Ja uz virsmas ir redzamas kaitīgas materiāla izmaiņas, mēs varam būt droši, ka mēs nedrīkstam izmantot šos materiālus noteiktās temperatūrās, baidoties no materiāla kļūme.Pēc tam EDS var izmantot dažādu veidojumu kompozīcijas identificēšanai uz šo materiālu virsmas.Mēs varētu redzēt virsmas morfoloģiju materiāla apgabalos, kas ir pakļauti spēcīgai oksidācijai.EDS arī ļaus mums noteikt skābekļa saturu procentos degradētajā materiālā.

Pēc tam blīvuma mērījumi var apstiprināt pilnu attēlu un parādīt fiziskas izmaiņas materiālu sastāvā, parādot dažādas vērtības dažādiem temperatūras diapazoniem.Mēs sagaidām krasas blīvuma izmaiņas, ja materiālam ir notikušas jebkādas fiziskas izmaiņas degradācijas eksperimentu dēļ. Keramikas cirkonija oksīda paraugiem vajadzētu uzrādīt maz vai nekādu izmaiņu materiāla ļoti stabilās jonu saites dēļ.Tādējādi viss keramikas materiāla stāsts kļūst par izcilu materiālu, jo tas var termiski izturēt ārkārtējas temperatūras un saglabāt savu ķīmisko sastāvu un struktūras integritāti.