Cirkonija keramikas enerģijas dispersijas spektroskopija

Enerģijas dispersijas spektroskopija

打印
打印

4. attēls

Misiņa paraugu EDS spektri (augšējie spektri: senatnīgs / apakšējais spektrs: degradēts).

■5. attēls

Cirkonija paraugu EDS spektri (augšējie spektri: senatnīgs / apakšējais spektrs: degradēts).

EDS spektroskopija bija vēl viena metode, ko izmantoja neskarto un degradēto paraugu raksturošanai.Paraugu elementārā kartēšana saglabājās konsekventa keramikas centra stabam gan neskartajam, gan
degradēti paraugi.Tika izmērīts tikai neliels parauga oksidācijas pieaugums.Savukārt misiņa EDS spektri (5. attēls) parāda krasas skābekļa procentuālās izmaiņas paraugā oksīda slāņu veidošanās dēļ.Tas norāda uz misiņa parauga noārdīšanos, kas tika turēts 600 ° C temperatūrā.